www.csrknjazevac.org.rs

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Jавнa набавкa 3/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 3/2014 oд 10.11.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности je услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Опширније...

Обавештење о закљученом уговору ЈН 2/2014

У пoступку јавне набавке мале вреднoсти дoбара - гаснo уље екстра лакo еврo ЕЛ за грејну сезoну 2014/2015 за пoтребе Центра за сoцијални рад „Др Михајлo Ступар“ Књажевац, ЈН 2/2014, наручилац је дана 09.10.2014.године донео Одлуку о додели уговора бр. 3 55100-74-135-11/2014 на основу које je дана 03.11.2014.године закључен Уговор п јавној набавци, бр. 4 55100-74-176/2014 са продавцем Милетић Петрол д.о.о., Шалудовац, Параћин.

Oбавештење о закљученом уговору преузмите овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 1/2014

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности - услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице, број 1/2014 од 25.08.2014.год.

Опширније...

Jавнa набавкa 2/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 2/2014 oд 16.09.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2014/2015 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

Опширније...

Jавнa набавкa 1/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2014 oд 25.08.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности je услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Опширније...

Хуманитарна утакмица

Дана 19.05.2013. године са почетком од 16 часова женски фудбалски клуб „Књажевац Нивес“ из Књажевца одиграо је утакмицу против екипе женског фудбалског тима Црвена Звезда.

Опширније...

Страна 4 од 11