www.csrknjazevac.org.rs

Удружење правника социјалне заштите „Аргумент“ САОПШТЕЊЕ Центри не одузимају и не отимају децу, они их штите!

Ел. пошта Штампа ПДФ

Удружење правника социјалне заштите „Аргумент“

САОПШТЕЊЕ
Центри не одузимају и не отимају децу, они их штите!
Лесковац, 12.април 2022. године - Поводом недавно завршених предизборних
кампања од стране политичких актера, струковно Удружење правника социјалне
заштите „Аргумент“, овим путем осуђује и жели скренути пажњу јавности, на
неприхватљиве политичке програме појединих учесника изборне трке који су зарад
остваривања краткорочних политичких циљева, злоупотребили најсиромашније и
најнезаштићеније чланове нашег друштва и пласирали негативну кампању против
Центара за социјални рад и социјалне заштите уопште, следећим саопштењем:
„Удружење „Аргумент“, као
струковно Удружење правника,
подржава сваки глас усмерен на
позитивну промену, али морамо
осудити неосновану критику лишену
сваке одговорности, изношење
нетачних података о раду Центара за
социјални рад и њихових
запослених, генерализовање, као и
злоупотребу најрањивијих чланова
овог друштва.
Са становишта струке, а посматрано кроз призму заштите интереса корисника
права и услуга социјалне заштите, сматрамо неприхватљом политичку кампању која је
заснована на стереотипу да Центри за социјални рад "одузимају" децу родитељима
због сиромаштва!? Том приликом стручни радници Центара представљани су као
особе које се на ту нимало пријатну законску дужност одлучују из сопствене обести и
доколице, а не само изузетно, нерадо и у складу са прописаним правилима,
процедурама и ситуацијама у којима је то њихова законска обавеза!?
Статистички аргументовано, према званичним подацима Републичког завода за
социјалну заштиту у претходним годинама приметан је тренд смањења броја
издвојене деце из биолошких породица, те је у току 2021.године, на нивоу републике
према разлозима издвајања укупно 752 детета издвојено и то:
476 деце због насиља и занемаривања, 129 детета због потпуног одсуства
родитељског старања, 72 детета због спречености родитеља да врше родитељско
право (затворска казна, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења...), 23
детета због немогућности родитеља да одговори на здравствене потребе детета, као
и 52 детета из свих осталих законских разлога...
И НИТИ ЈЕДНО ДЕТЕ НИЈЕ ИЗДВОЈЕНО ЗБОГ СИРОМАШТВА!
Желимо да укажемо и на двоструке стандарде у настојањима да се заштите
интереси деце, као и на штетно и неетично понашање – ангажовањем деце у
предизборним кампањама, једног дела оних који се кроз своје предизборне
програме прокламују као њихови заштитници.
Овим се недвосмислено причињава огромна штета читавом друштву и
породицама, отежава рад запосленима у Центрима за социјални рад, нарушава се
успостављени однос поверења са корисницима, а они који су незадовољни
неосновано се узбуњују.
Позивамо све политичке актере да се у условима „беле куге“, без обзира на
међусобне разлике, уједине око заједничког циља и да у своје програме без изузетка
уврсте мере којима се помаже формирање и очување породице као основне ћелије
друштва, са репродуктивном као најважнијом својом функцијом, уз апслолутни
консензус у пружању подршке онима који су стручни да се тиме баве - запосленима у
социјалној заштити.
Апелујемо на јавност да
позитивним ставом, без напада и
осуде, будете помоћ и подршка, да
нам омогућите да радимо оно што
најбоље умемо и спречимо одлазак,
ионако недостајућих, стручних радника
из система социјалне заштите. Верујте
ставу струке на време. Заузврат, Вам
гарантујемо да ћемо све своје стручне
и људске ресурсе усмерити на
најважнију мисију:
- ДА ОСТАНЕМО ЧУВАРИ ПОРОДИЦЕ И СВИХ НАЈРАЊИВИЈИХ КАТЕГОРИЈА ЛИЦА...“