www.csrknjazevac.org.rs

Корисници

Деца и млади

Ел. пошта Штампа ПДФ

Делатност Центра за социјални рад усмерена је у највећој мери ка заштити деце и омладине. „Најбољи интерес детета“ је синтагма коју је нарочито нагласио Породични закон. Она се ставља у први план кад-год се током стручних поступака врши процена: подобности родитеља током развода или престанка ванбрачне заједнице, потенцијалних усвојитеља, контекста малолетника у поступцима код суда. Свака процена одређена је одговором на питање:
“Шта је у конкретном случају најбоље за дете или младу особу о којој је реч?“
При томе, интерес детета је изнад или испред интереса родитеља, старатеља, установе, заједнице, у ситуацијама када су они различити или у сукобу.
У процесу заштите, сходно узрасту и разумевању ситуације, обезбеђује се учешће-партиципација детета или младе особе, у смислу могућности да изразе своје жеље, ставовеи мишљења о свим питањима која се тичу њих.
Клијенти из старосне групе деце и младих сврстани су у неколико група, зависно од разлога који узрокује потребу за заштитом, а то су:

•    Деца без родитељског старања,
•    Деца која су жртве злостављања или занемаривања,
•    Деца и млади из породица с поремећеним породичним односима,
•    Деца и млади са поремећајима у понашању,
•    Деца ометена у психофизичком развоју.

За више информација, обратите се  Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3