www.csrknjazevac.org.rs

Право на оспособљавање за рад

Ел. пошта Штампа ПДФ

Корисници овог права могу бити деца и омладина ометена у развоју и одрасла инвалидна лица, која се према психофизичким способностима и годинама живота, могу оспособити за  одређени рад, а то право не могу да остваре по другом правном основу.
Утврђивање инвалидности и преостале радне способности и упућивање на оспособљавање за рад, врши се по поступку утврђеном посебним законским прописима из области основног и средњег образовања, оспособљавања за рад и запошљавање особа са инвалидитетом и пензијско-инвалидског осигурања.

Који су облици овог права?

Право на оспособљавање за рад остварује се у виду:

- упућивања на оспособљавање,
- материјалног обезбеђења,
- накнаде трошкова превоза и накнаде трошкова оспособљавања.


За више информација обратите се  Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3