www.csrknjazevac.org.rs

Накнада трошкова здравствене заштите

Ел. пошта Штампа ПДФ

Ову врсту помоћи могу користити лица која имају потребе за плаћањем неких медицинских услуга, а средства не могу сама да обезбеде.

Које су то потребе?

- прибављање лекарског уверења за заснивање радног односа,
- набавка-куповина лекова,
- ургентни смештај у установу социјалне заштите, или здравствену установу,
- други  случајеви који захтевају хитност у решавању.


За више информација обратите се  центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3