www.csrknjazevac.org.rs

"Кућа на пола пута" – Корак до самосталности

Ел. пошта Штампа ПДФ

"Кућа на пола пута" је нова услуга у локалној заједници. Део је система постинституционалне подршке младима који напуштају систем социјалне заштите и намењена је младима који су били у статусу деце без родитељског старања, а са пунолетством, излазе из система социјалне заштите.

 

Услуга подразумева:

- Обезбеђење смештаја и помоћ у задовољавању основних животних потреба младима до осамостаљивања, односно запослења или заснивања сопствене породице
- Пружање психосоцијалне подршке  за осамостаљивање
- Оријентацију ка неговању активног односа и одговорности за сопствену будућност

Зашто баш ова услуга?

- Зато што је то живот у условима који су најсличнији породици
- Зато што је прилагођена потенцијалима корисника
- Зато што негује отвореност и спремност на интеграцију и доприноси јачању самопоуздања
- Зато што даје снагу да корак до самосталности буде бржи, краћи и са што мањим ризиком!

За више информација обратите се  Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3