www.csrknjazevac.org.rs

Усвојење

Ел. пошта Штампа ПДФ

- Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања.
- Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојиоци преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права.
- Усвојење је нераскидиво и усвојењем дете заувек постаје део своје нове породице.

Услови и начин заснивања усвојења

Усвојитељи могу бити супружници или ванбрачни партнери. Изузетно, усвојење је могуће и од стране појединца.

Усвојитељи не могу бити:

- особе које су потпуно или делимично лишене родитељског права;
- потпуно или делимично лишене пословне способности;
- особе оболеле од болести која штетно може деловати на усвојеника;
- особе осуђене за дело из групе дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

ВАЖНО

- Дете се не може усвојити пре него што наврши три месеца живота.
- Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од 18, ни већа од 45 година.
- Одлука о усвојењу, као и избор усвојилачке породице је у надлежности органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има пребивалиште, односно боравиште.
- Заснивању усвојења претходи стручни поступак

Потребна документација.

За више информација, обратите се Центру за социјални рад .


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3