www.csrknjazevac.org.rs

Појачан надзор родитеља

Ел. пошта Штампа ПДФ

- Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора родитеља, улога центра за социјални рад тиче се контроле реализације мере.
- Стручни тим месно надлежног центра обавља разговоре са родитељима, малолетником/цом, обавља посете породици и, најмање једном у 6 месеци, шаље извештај суду о току реализације васпитне мере и евентуалним променама у социјалном, психолошком и/или педагошком статусу малолетника/ца и његове/њене породице.

За више информација обратите се
Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3