www.csrknjazevac.org.rs

Одређивање личног имена детета

Ел. пошта Штампа ПДФ

- Родитељи детета су у обавези да најкасније у року од два месеца од рођења детета, детeту одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књиигу рођених.
- Уколико они не изврше своју обавезу у том року, кажњавају се новчаном казном, а чињеница рођења детета и лично име детета уписују се у матичну књигу рођених на основу решења које доноси центар за социјални рад.

За више информација обратите се
Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3