Oсобе са инвалидитетом

Штампа

Особе са инвалидитетом:

- са оштећеним видом и слухом,
- ментално недовољно развијене особе,
- душевно оболеле особе,
- теже физички оболеле особе


разликују се по врсти и степену оштећења природних функција. Сва ова лица имају специфичне потребе , што одређује садржај заштите и  усмерава их  на континуирано коришћење услуга установа социјалне заштите и органа старатељства.

Главни садржаји њихове заштите су:

Старатељство

Смештај у установу социјалне заштите

Смештај у другу породицу

Додатак за помоћ и негу другог лица

Помоћ у оспособљавању за рад

Материјално обезбеђење

Једнократна новчана помоћ


За више информација, обратите се  Центру за социјални рад.