Документа

Штампа

Неопходну документацију можете пронаћи овде:


Додатак за помоћ и негу другог лица

Материјално обезбеђење

Помоћ у кући

Право на оспособљавање

Смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу

Усвојење

Хранитељство

Правилник о набавкама