Додатак за помоћ и негу другог лица

Штампа

Право на додатак за помоћ и негу другог лица имају лица из свих старосних група којима је  због природе и тежине болести, неопходна нега и помоћ у свакодневном функционисању .
У области социјалне заштите ово право остварују сва лица који  ово право не користе по другом правном основу.

За више информација обратите се  Центру за социјални рад.